sa sedištem u Beogradu ima predstavništva u Moskvi, Minhenu i Tripoliju

pruža usluge konsaltinga, inženjeringa, projektovanja, izgradnje, montaže i održavanja.

uspešno realizuje kompleksne projekte širom sveta.


Bokeljska 7/31, Beograd
Tel: +381 11 244 99 99
Email:
mi@montinvest.co.rs

Tehnički opis stanova

Radivoja Koraća 9

Stambeno-poslovni objekat


Atraktivna lokacija

Svojim položajem i orijentacijom lokacija na kojoj se objekat nalazi zauzima istaknut i značajan prostor u gradskoj matrici. Ovom značaju, pre svega doprinose dobra prirodna orijentacija, izuzetan topografski položaj, kao i laka i brza pešačko-kolska veza sa najužim centrom grada.

U neposrednom okruženju objekta se nalaze brojni značajni centri kulture na nivou grada, među kojima se izdvaja Beogradsko dramsko pozorište, osnovna škola i vrtić, Sportski centar Vračar, kao i veliki broj uslužnih objekata neophodnih za udobnost života.Parcela na kojoj se objekat gradi se nalazi u rezidencijalnom okruženju i karakterišu je dobra orijentacija i okruženje zelenilom. Na ovoj lokaciji predviđa izgradnju ekskluzivnog objekta, koji se izvodi u skladu sa prostorom u kome se nalazi i opremljenog najsavremenijom opremom u cilju da obezbedi najviši nivo stanovanja za svoje kupce.

Funkcionalnost objekta

Svi stambeni objekti koje izvodi se projektuju u svemu prema projektnom zadatku investitora i važećim propisima i standardima za ovu vrstu objekata, a prema savremenim zahtevima kupaca stanova.

Prema nameni objekat je projektovan kao stambeno-poslovni objekat,sa lokalima na prizemnoj etaži.

Spratnost objekta je prizemlje, 4 etaže i potkrovlje.

Garažni prostor je predviđen na 2 podzemna nivoa. Ulaz u garažu je predviđen iz ulice R.Koraća, dok se savlađivanje visinskih razlika u nivoima garaže rešava auto liftom. Parking mesta u garaži su jasno obeležena i označena. Glavna garažna vrata su segmentna sa motorom za daljinsko upravljanje.

Prizemlje objekta sadrži glavni ulaz u objekat sa vetrobranom, glavno stepenište, dva lokala i dva stana, kao i izlaz u unutrašnje dvorište. Zona glavnog stepeništa se predviđa kao funkcionalni prostor, koji je prirodno osvetljen i provetren. U prizemlju su predviđena dva stana, koji su po strukturi dvosobni i orijentisani su ka unutrašnjiem dvorištu.

Unutrašnje dvorište se predviđa kao uređen, osvetljen i ozelenjen prostor.

Na tipskim spratovima su predviđeni stambeni prostori visokog standarda izgradnje i opremanja. Na svakom spratu su predviđene po tri stambene jedinice različitih struktura, koje su projektovane fleksibilno i omogućavaju varijantno prekomponovanje prostora bez većih građevinskih intervencija. Sadržaj stambenih jedinica je takav da zadovoljava visoke standarde stanovanja, tako da svaki stan (izuzev jednosobnih) podrazumeva: ulazni prostor, ekonomski deo sa kuhinjom, trpezariju, dnevni boravak, kao i spavaće sobe sa glavnim kupatilom. U okviru svih stanova (prema strukturi), su predviđene i pomoćne prostorije u vidu toaleta za goste i ostave. U većini stambenih jedinica su predviđene i minimum jedna terasa ili lođa. Stanovi su orijentisani ka kvalitetnim vizurama i prilikom projektovanja su ispoštovani svi važeći standardi o optimalnim potrebnim površinama prostorija prema nameni i veličini stana.

Ukoliko se izrazi želja i mogućnost za kupovinu većeg stana od projektovanog, vrši se spajanje dva ili više stanova, ako je to moguće.

Opremanje i uređenje prostora

Prednja fasada objekta se izvodi kao višeslojna i ventilirana u skladu sa pravilima koja postavljaju propisi o energetskoj efikasnosti uz tehnička rešenja koja obezbeđuju trajnost i estetski kvalitet. Svi spoljni fasadni zidovi se predviđaju kao višeslojni,sendvič zidovi, sastavljeni od šupljih opekarskih giter-blokova, sa odgovarajućim slojem termoizolacije i zidanom zaštitom termoizolacije od opeke. Završna obrada se predviđa kao kombinacija ploča od prirodnog mermera u prizemlju objekta i fasade od veštačkog kamena na višim etažama. Fasada prema dvorištu se predviđa kao višeslojni zid sa spoljne strane obrađen kvalitetnim fasadnim premazom, visoke zaštitne i estetske vrednosti.

Unutrašnje uređenje

Unutrašnje uređenje objekta podrazumeva obrade i materijale visokog standarda kako u pogledu kvaliteta tako i u domenu estetike i obrade detalja.

Podovi

Podovi u objektu se predviđaju kao višeslojni plivajući podovi sa zvučnom izolacijom i cementnom košuljicom preko koje se izvodi odgovarajuća završna obrada. Hrastov parket I klase, ugrađuje se na podovima u predsoblju, spavaćim sobama, trpezariji i dnevnom boravku. Terase se popločavaju protivkliznom, visokokvalitetnom granitnom keramikom renomiranih proizvođača. Podovi ulaza, predprostora, hodnika, lođa i balkona, kao i celokupno centrano stepenište se popločavaju granitnom keramikom visoke klase. Podovi i zidovi kuhinja se popločavaju keramikom, visokog kvaliteta i renomiranih proizvođača. U kupatilima i toaletima se podovi i zidovi oblažu keramikom, visokog kvaliteta i renomiranih proizvođača. Svi materijali koji se koriste u obradi podova su uvozni, prvoklasni i najboljeg kvaliteta, modernog i savremenog dizajna. Kupcima se daje mogućnost dodatnog biranja opreme u okviru naše ponude u zavisnosti od faze izgradnje u kojoj se objekat nalazi.

Zidovi

Zidovi kupatila i toaleta popločavaju se keramičkim pločicama do plafona, a u kuhinjama na delu radnih elemenata se predviđa zidna keramika do visine od 150 cm. Zidovi unutar objekta i u stambenim prostorima se predviđaju kao gletovani i bojeni poludisperzivnom bojom.

Plafoni

Na plafone kupatila postavlja se spušteni plafon kao maska za vidljive instalacije od vodootpornih gips kartonskih ploča. U plafone u kupatilu se ugrađuju rasvetna tela.Ostali plafoni se malterišu sa završnom obradom poludisperzivnom bojom.

Prozori i vrata

Spoljni prozori i balkonska vrata se izvode od najkvalitetnijih profila u kombinaciji drvo-aluminijum i zastakljuju se termopan staklom. Ulazna vrata u objekat, kao i izlozi i vrata na lokalima, se predviđaju od aluminijumskih profila, sa prekinutim termo- mostom i zastakljeni termopan staklom. Ograde na terasama i lođama, kao i ograde i rukohvati u stepenišnom prostoru, se rade od metala i boje završnom bojom. Ulazna vrata u stanove su sigurnosna, jednokrilna, opremljena špijunkom i brojem, renomiranih proizvođača. Sigurnosno zaključavanje omogućava specijalna sigurnosna brava najnovije generacije. Sigurnosna vrata ispunjavaju sve relevantne zahteve vezane za protivprovalnu zaštitu, akustiku i bezbednost. Unutrašnja vrata su bojena poliuretanskom bojom, plot je od medijapana sa ispunom od kartonskog saća, štok je od punog drveta. Završna obrada vrata je visokog nivoa, sa ukrasnim kanelurama i najkvalitetnijim okovom.

Savremena oprema

Visoki standard u izgradnji koji postavlja kroz kvalitet svojih objekata ogleda se i kroz opremu koja se u njih ugrađuje. Prilikom opremanja prostora se koriste prvoklasne, inostrane, protivklizne keramičke pločice modernog dizajna, uvozna sanitarna opema i kade vodećih proizvođača. Oprema u kupatilima i toaletima podrazumeva ugrađene sanitarne uređaje, kade i tuš kabine, koji su funkcionalno kompletirani sa kvalitetnim uvoznim baterijama, konzolnim sanitarijama i skrivenim ispirnim vodokotlićima, kvalitetno izvedenim i od renomiranih zapadnoevropskih proizvođača. Kupcima se daje mogućnost dodatnog biranja opreme u okviru naše ponude u zavisnosti od faze izgradnje u kojoj se objekat nalazi.

Instalacije

Elektroenergetske, telekomunikacione i signalne instalacije obezbeđuju funkcionisanje rasvete u svim prostorijama stana, funkcionisanje opreme i uređaja priključenih na elektro mrežu, kao i korišćenje elektronskih medija i informacionih sistema. Grejanje unutrašnjeg prostora u stanovima se omogućava razvedenom cevnom mrežom, aluminijumskim radijatorima i primarnim priključkom na gradsku toplanu. U kupatilima se predviđaju i sušači za peškire. Instalacije vodovoda i kanalizacije izvode se kao kvalitetna atestirana razvodna mreža sa cevima od specijalnog materijala na bazi polivinil hlorida. U slučaju nestanka napajanja el. energijom iz distribucione mreže, predviđen je dizel-električni agregat za napajanje havarijske ventilacije i nužnog osvetljenja.

Ventilacija

U svim stanovima se predviđa prirodno provetravanje svih prostorija izuzev toaleta. Prinudna ventilacija tipa “šunt” se predviđa u svim prostorijama koje nemaju prirodnu ventilaciju.U svim stanovima se predviđa i priključak na dimnjak. U svakom stanu se predviđa zasebni sistem hlađenja. Klima uređaji se predviđaju kao split sistem (grejanje i hlađenje) ili multi split sistemi za svaki stan posebno. Uređaji su inostrane proizvodnje i visokog kvaliteta i imaju ugradjene PVC cevi za odvod kondenzovane vode.

Vertikalna komunikacija

Osnovna vertikalna komunikacija se ostvaruje armirano-betonskim stepeništem i posebnim liftom u armirano-betonskom oknu. Lift je predviđen kao hidraulički, opremljen visokokvalitetnom, estetski prihvatljivom i funkcionalno potvrđenom automatikom koja obezbeđuje sigurno i udobno korišćenje i predstavlja direktnu vezu garaže sa stambenim etažama.

Protivpožarna zaštita

U garaži i objektu se planira hidrantska mreža, sprinkler i sistem za dojavu CO. Protivpožarna vrata se nalaze na ulazu u predprostor sa nadpritiskom na ulazu u garažu, na toplotnoj podstanici. Protivdimna vrata se nalaze u podrumu, na delu kod stepeništa koje vodi na prizemlje.

Kvalitetna gradnja

Konstrukcija

Noseći konstruktivni sistem objekta je predviđen kao armirano-betonski skelet sa armirano-betonskim seizmičkim platnima za ukrućenje objekta, a sve u skladu sa statičkim proračunom. Međuspratna tavanica se izvodi kao puna armirano-betonska ploča, livena na licu mesta. U podzemnom delu objekta svi obimni, spoljni zidovi se izvode od armiranog betona, kao i podna ploča na tlu. Krovna konstrukcija se izvodi kao kosa AB ploča.

Spoljni zidovi

Svi spoljni fasadni zidovi se predviđaju kao višeslojni, sendvič zidovi sastavljeni od šupljih opekarskih giter-blokova, sa odgovarajućim slojem termoizolacije i zidanom zaštitom termoizolacije od opeke. Ovaj način izrade podrazumeva punu toplotnu zaštitu i značajan uslov za uštedu energije.

Pregradni zidovi

Pregradni zidovi koji su predviđeni u objektu mogu biti od pune opeke, sa svim potrebnim horizontalnim i vertikalnim serklažima, ili zidovi od šupljih opekarskih blokova.

Ekološki prihvatljivi materijali

U izgradnji objekta se daje prednost građevinskom materijalu izrađenom na ekološkim osnovama i od prirodnih sastojaka.

Pored opekarskih proizvoda koji se koriste u velikoj meri, neki od najzastupljenijih materijala su drvo i prirodni kamen koji imaju značajno mesto u ekološkoj izgradnji i to naročito u završnoj obradi stambenog prostora.

Maksimalna podrška IT

Objekat je opremljen automatskom dojavom požara u stepenišnom i garažnom prostoru, kao i dojavom prisustva gasa CO u garažnom prostoru, kolor video interfonom, telefonskom instalacijom, kao i satelitskom i kablovskom TV instalacijom (priključci su predviđeni u dnevnom boravku i spavaćim sobama).

Kvalitetna zvučna i termoizolacija

Hidroizolacija se predviđa kao zaštita krovne konstrukcije i kao višeslojna bitumenska zaštita podova u sanitarnim prostorijama (unutra) i na terasama (spolja). Konstrukcija podzemnih etaža je je izvedena od vodonepropusnog betona.

Termoizolacija se predviđa za zaštitu fasadnih zidova, parapeta i nadprozornika, za zaštitu grejanih i negrejanih prostora, kao zaštita krovne konstrukcije i za zaštitu stambenog prostora od negrejanog prostora komunikacija.

Zvučna zaštita se predviđa za zaštitu od buke spolja (fasada), za zaštitu izmedju susednih stanova po horizontali i vertikali, za zaštitu stambenog prostora od komunikacija, kao i za zaštitu lokala.

Minimiziranje energetske potrošnje

Energetsko tehnički zahtevi u izgradnji stambenih objekata u poslednje vreme su znatno porasli. Dok su kuće sa niskom energetskom potrošnjom još pre nekoliko godina bile vrlo retke, danas su zbog povećanih zahteva postale standard. Sistemom izgradnje opekom je moguće postići najniže energetske vrednosti. Pored toga neophodno je izvesti i kvalitetnu zaštitu termoizolacionim materijalom. Dobro izolovani objekat troši manje energije za grejanje zimi, kao i za hlađenje leti. Gubitak toplote i potrošnja energije po m2 direktno se odražava kako na potrošnju energije tako i na duži životni vek zgrade. Navedene činjenice uslovljavaju da se prilikom projektovanja i izgradnje objekata u -u naročito vodi računa o izboru materijala i njihovom kvalitetnom postavljanju u cilju što efikasnije uštede energije.

Siguran i bezbedan objekat

ima veliko iskustvo u izgradnji objekata različitih namena širom sveta.

To bogato iskustvo se primenjuje i u izgradnji stambenih objekata u našoj zemlji.

Stručnost u izgradnji, kao i primenjeni principi i tehnike, pored najsavremenijih materijala, omogućavaju izgradnju sigurnih i bezbednih objekata opremljenih savremenom tehnologijom.