sa sedištem u Beogradu ima predstavništva u Moskvi, Minhenu i Tripoliju

pruža usluge konsaltinga, inženjeringa, projektovanja, izgradnje, montaže i održavanja.


Bokeljska 7/31, Beograd
Tel: +381 11 244 99 99
Email:
mi@montinvest.co.rs

Preobraženski trg

Administrativno - poslovni objekat PREO8 na Preobraženskom trgu u Moskvi, Rusija

Projektovanje i gradnja

Savremeni administrativno – poslovni objekat koga čine 2 povezana nadzemna bloka spratnosti 23 i 27 etaža i 4 nivoa podzemne garaže. Spoj blokova je izveden preko atrijuma koji se proteže celom visinom objekta. Predviđen je niz komercijalnih sadržaja na nižim etažama, dok su više etaže predviđene za administrativne sadržaje. Konstrukcija objekta je skeletna armirano betonska. Glavna fasada objekta koja je orijentisana ka trgu je rešena kao staklena konstrukcija. Površina objekta iznosi 124 300 m2.

  • Početak izgradnje: 2008 g.
  • Završetak izgradnje: 2010 g.