sa sedištem u Beogradu ima predstavništva u Moskvi, Minhenu i Tripoliju

pruža usluge konsaltinga, inženjeringa, projektovanja, izgradnje, montaže i održavanja.


Bokeljska 7/31, Beograd
Tel: +381 11 244 99 99
Email:
mi@montinvest.co.rs

Projekti u ostalim zemljama

SEDIŠTE PARTIJE BAAS - Bagdad, Irak

Instalacije i montaža


LUBE OIL - Baiji, Irak

Instalacije i montaža


RAFINERIJA SALAHUDIN - Baiji, Irak

Instalacije i montaža


NAFTNO POLJE KHABAZ - Irak

Instalacije i montaža


TERMOELEKTRANA HARTHA - Basrah, Irak

Instalacije i montaža


PUMPNA STANICA - Kirkuk, Irak

Instalacije i montaža


TEHNOLOŠKI INSTITUT - Mosul, Irak

Instalacije i montaža


RUDNICI BOKSITA – Kamsar, Gvineja

Instalacije i montaža


ČELIČANA BORIS KIDRIČ - Nikšić, Crna Gora

Instalacije i montaža


ALUMINIJUMSKI KOMBINAT - Podgorica, Crna Gora

Instalacije i montaža


Srbija
Lista projekata
Rusija
Lista projekata
Nemačka
Lista projekata
Libija
Lista projekata
Češka i Slovačka
Lista projekata