pruža usluge konsaltinga, inženjeringa, projektovanja, izgradnje, montaže i održavanja.

uspešno realizuje kompleksne projekte širom sveta.


Bokeljska 7/31, Beograd
Tel: +381 11 244 99 99
Email:
mi@montinvest.co.rs

Ljudi

Izvršni odbor

Aleksandar Cvetković

Generalni direktor

Tel: +381 11 3081-302
Fax: +381 11 2445-270


Milorad Vukić

Izvršni direktor za tehničke poslove
Tel: +381 11 3081-307
Fax: +381 11 2431-290

 

Snežana Kalajžić

Izvršni direktor za poslovne finansije

Tel: +381 11 3081-309
Fax: +381 11 2430-395

Zorana Novaković
Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove
Tel: +381 11 3081-360
Fax: +381 11 2445-270

Predstavništvo u Rusiji
Moskva
Predstavništvo u Libiji
Tripoli
Predstavništvo u Nemačkoj
Minhen