pruža usluge konsaltinga, inženjeringa, projektovanja, izgradnje, montaže i održavanja.

uspešno realizuje kompleksne projekte širom sveta.


Bokeljska 7/31, Beograd
Tel: +381 11 244 99 99
Email:
mi@montinvest.co.rs

Istorijat

je osnovan 1961.godine kao poslovno udruženje građevinskih , građevinsko-zanatskih i instalaterskih preduzeća. Osnivači su renomirana preduzeća bivše Jugoslavije.

1961 - 1970. - Počeci


Prve projekte je realizovao u Jugoslaviji, a 1963. godine ugovara prve poslove u inostranstvu.

U ovom periodu najveći projekti -a su Vojno-medicinska akademija u Beogradu, bolnica švedske vlade u Adis Abebi, bolnica Duke of Harar u Adis Abebi, sanatorijum Sans-Soucis u Karlovim Varima itd., između ostalih investitori su bili vlade Jugoslavije, Čehoslovačke, Etiopije i Švedske.

1970 - 1980.
Decenija ekspanzije na inostranom tržištu
1980 - 1990.
Projekti u Čehoslovačkoj, Libiji i Iraku
1990 - 2000.
Decenija velikih poslova u Rusiji
Danas
, pouzdan i poželjan partner