sa sedištem u Beogradu ima predstavništva u Moskvi, Minhenu i Tripoliju

uspešno realizuje kompleksne projekte širom sveta.


Bokeljska 7/31, Beograd
Tel: +381 11 244 99 99
Email:
mi@montinvest.co.rs

Mičurinski prospekt

Stambeni objekti na Mičurinskom prospektu u Moskvi, Rusija

Projektovanje i gradnja

Stambeni kompleks koji se sastoji od četiri sekcije sa nestambenom prvom etažom i podzemnim parking prostorom. Izgrađene su sekcije pod brojevima 5, 6, 7 i 8, čije su spratnosti redom 23, 17, 18 i 23 etaže. Ukupna površina kompleksa iznosi 45 570 m2.

  • Početak izgradnje: 2006 g.
  • Završetak izgradnje: 2008 g.